โปรโมชั่น

      ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น
     1.  โปรโมชั่นฝากเงินสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสฟรีทันที 10% สูงสุด 1,000 บาท (เฉพาะสมาชิกใหม่)
           เงื่อนไขโปรโมชั่น 10% เฉพาะ Sport
           1.1 สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสทันที 10% ของยอดฝากสูงสุดที่ไม่เกิน 1,000 บาท ตัวอย่างเช่น
            ตัวอย่าง ฝากเข้ามา 300 บาท จะได้รับโบนัสทันที 10% = 30 บาท รวมยอดเงินเป็น 330 บาท  
            สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่แจ้งไว้กับทางเรา เช๋น ชื่อ-นามสกุล,เบอร์โทร,เลขบัญชี,IP Address
            กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที

            *** หมายเหตุ จะต้องมี Turnover 3 เท่า จึงจะถอนโบนัสได้ทั้งเงินต้นและโบนัสเช่น ฝาก 1,000 บาท 
            รับโบนัส 10% อัพเงินให้ 1,100 บาท จะต้อง Turnover ไม่ต่ำกว่า 3,300 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย   
  
     2.  โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2560
     3.  สมาชิกจะได้รับเงินโบนัส 10% ขึ้นอยู่กับการจำนวนเงินฝากครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น 
     4.  เงินโบนัสจำนวนเงินฝากที่ได้รับทั้งหมด สมาชิกจะต้องวางเดิมพันสะสม 3 เท่า Turnover ในผลิตภัณฑ์ใดๆของ 188BET-THAI 
          ในหน้ากีฬาSPORTให้ครบก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้  หากวางเดิมพันไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 90 วัน
          นับจากวันที่ปรับยอดเงินโบนัสให้  โบนัสและยอดเงินที่ชนะทั้งหมดจะถูกริบคืน
     5.  โบนัสจะปรับยอดเงินเข้าบัญชี 188BET-THAI ของสมาชิกแต่ละท่านทันที ในเวลาเดียวกันกับที่การฝากเงินได้รับการอนุมัติ
     6.  สมาชิกจะไดัรับค่าคอมมิชชั่น X2 จากทางเราในวันที่ 1 ของเดือน
     7.  188BET-THAI  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือทำการยกเลิกโปรโมชั่นตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
     8.  188BET-THAI  เป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวของโปรโมชั่นนี้และการตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุด

จากข้างต้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้  ดำเนินการโดย  188BET-THAI  Limited ซึ่งเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
www.188BET-THAI.com  ("เว็บไซต์") และซอฟท์แวร์  การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้  เราถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นทั่วไป หากมีความแตกต่างเนื่องจากการแปลความหมายในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ให้ยึดถือตาม
เจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ  เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาเลือกเว็บไซต์ที่จะสมัครสมาชิกค่ะ หรือสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมโทร 088-469-4690 ถึง 9 Line ID: 188bet-thai บริการ 24 ชั่วโมงค่ะ